Als u zoveel uren in de week met elkaar optrekt en samen belangrijke beslissingen moet nemen, dan komt het weleens voor dat er een conflict tussen collega’s ontstaat. Dat er ergernis kan ontstaan tussen twee collega’s die nauw met elkaar samenwerken is niet vreemd. Dat is zelfs heel normaal. Het is echter de vraag hoe u met het conflict omgaat, om de gevolgen van het conflict op de werkvloer te beperken. En, wat als geen conflict meer is, maar het twee directe collega’s betreft die elkaar totaal niet liggen, of misschien zelfs wel haten. Hoe gaat u daar slim mee om? Enkele tips op een rij.

Een positief conflict op de werkvloer

Een conflict op de werkvloer is niet per definitie negatief. Integendeel zelfs, een goed conflict kan leiden tot een beter eindresultaat, omdat het zorgt voor discussie. En discussies zorgen vaak voor verbetering en vernieuwing. De kunst is echter wel om deze discussie op de werkvloer professioneel en zakelijk te houden; oftewel in het belang van de zaak.

Wanneer een discussie uitloopt in het uitdelen van persoonlijke sneren, dan is een conflict op de werkvloer allesbehalve positief te nemen. Blijft een discussie strikt zakelijk, dus met de focus op de zakelijke situatie waar het conflict over is ontstaan, dan kan het resulteren in een beter eindresultaat, verbetering en innovatie. Zoals een betere productlancering, betere verdeling van resources, vernieuwde overlegstructuur of misschien een betere deal met de klant.

TIP: Zorg voor een goede mentor

Een negatief conflict op de werkvloer

Conflicten-werkvloer-grouve

Deze collega’s kunnen wel een mediator gebruiken. Bron: Unsplash

Blijft het conflict op de werkvloer langer aanhouden en wordt het gekibbel alsmaar persoonlijker? Dan kunnen er vergaande gevolgen ontstaan. Niet alleen andere collega’s lijden onder de gespannen sfeer op de werkvloer, maar ook het bedrijfsresultaat heeft vaak te lijden onder langdurige conflicten en spanningen op de werkvloer. Het advies is dan om een mediator in te schakelen die tussen beide partijen bemiddelt. Deze mediator kan een interne collega zijn, wat vaak alleen mogelijk is binnen grote bedrijven, of een externe partij. Een mediator van buitenaf werkt vaak beter, omdat deze persoon niet persoonlijk betrokken is bij de situatie, beide personen niet kent en objectief vanaf gepaste afstand over de situatie kan oordelen.

Mediator nodig? Grouve Management adviseert u graag, met persoonlijk advies op maat! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Een mediator dient als bemiddelaar om het conflict op een zo’n goed mogelijke manier op te lossen en de gespannen werkrelatie tussen de twee collega’s opnieuw te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde voor het inschakelen van een mediator en het succes van de bemiddeling van de mediator, is dat de betrokken collega’s bereid moeten zijn om te worden bemiddeld. Oftewel, ze moeten er zelf ook achter staan en gemotiveerd zijn om het conflict en de verstoorde werkrelatie op te lossen.

Wat als twee collega’s elkaar haten?

Verstoorde relatie op de werkvloer. Bron: Freepik

Een conflict op de werkvloer betreft altijd een situatie. Dat is tijdelijk. Als de situatie is opgelost, dan is het conflict in veel gevallen meteen weer over. Maar wat nu als twee personen op de werkvloer elkaar niet kunnen luchten of zien? Natuurlijk kunnen nooit alle collega’s op de werkvloer vrienden met elkaar zijn. Zeker binnen grote bedrijven is het begrijpelijk dat niet alle collega’s net zo goed met elkaar door een deur kunnen. Werken de collega’s op verschillende afdelingen en zien ze elkaar minimaal? Dan is er vaak niets aan de hand en heeft dit geen grote gevolgen voor de sfeer op de werkvloer en het bedrijfsresultaat. Zijn het echter twee collega’s die nauw met elkaar samenwerken en ook nog op een hoog niveau, zoals in het management of de directie? Dan zijn de gevolgen van deze verstoorde relatie vaak veel groter en complexer. Wat nu?

1. Voorkom conflicten op de werkvloer

Een voor de hand liggende tip, maar toch een hele belangrijke. Door conflicten op de werkvloer te voorkomen, is ook de kans op een verstoorde relatie tussen collega’s aanzienlijk minder groot. Maar, hoe voorkom je conflicten op de werkvloer? Door een open bedrijfscultuur te creëren. Oftewel, een transparante werkomgeving waarin open wordt gecommuniceerd en gediscussieerd. Waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun mening te geven en in gesprek te gaan, met elkaar, met het management en met de directie. Een open bedrijfscultuur voorkomt opgekropte frustraties die kunnen uitmonden in een conflict.

2. Erken het conflict op de werkvloer

Is er ondanks de open bedrijfscultuur toch een conflict ontstaan tussen twee directe collega’s? Schuif dit dan niet onder stoelen of banken, maar erken het conflict. “Ach, dat waait wel weer over”, denken veel mensen, die daarmee het conflict en de gevolgen van het conflict vermijden. Dit werkt echter averechts, omdat het conflict nu gaat sluimeren. Het gevolg is dat het conflict groter wordt en de kans is groot dat er meer mensen bij betrokken worden, met roddel en achterklap als gevolg. Vervolgens heeft het conflict op de werkvloer weerslag op de bedrijfscultuur die steeds angstiger wordt. Kortom, door het conflict niet te erkennen, wordt het alsmaar groter. Dus maak het conflict zichtbaar en erken het.

3. Onderzoek het conflict: ga in gesprek

Om een conflict tussen twee directe collega’s op te lossen, zul je eerst een goed beeld moeten hebben van het conflict dat gaande is. Ga in gesprek met de collega’s die een conflict met elkaar hebben. Los van elkaar, om zodoende je eigen mening op te maken over het conflict dat op de werkvloer gaande is.

4. Los het samen op: maak er iets positiefs van!

Hoe krijg je twee collega’s die elkaar niet mogen weer door dezelfde deur? Door er een gezamenlijke win-winsituatie van te maken. Zorg voor een gezamenlijke overeenstemming, waar beide partijen zich prettig bij voelen. Wees wel realistisch in de verwachtingen. De twee collega’s die elkaar tot gisteren niet konden uitstaan, zullen vandaag waarschijnlijk niet samen huppelend door de gang lopen.

Eerste hulp bij conflicthantering

Is er een gespannen sfeer op de werkvloer? Of is er misschien zelfs al een angstcultuur ontstaan? Of wilt u graag tips om conflicten te voorkomen? Wij adviseren u graag, met persoonlijk advies op maat!

Share This