Het opleiden van de volgende generatie leiders zal anders gaan dan u vanuit het verleden gewend bent. Traditionele benaderingen van leiderschapsontwikkeling voldoen namelijk niet langer aan de behoeften van organisaties en individuen. Het groeiende aanbod van online cursussen, sociale platforms en leermiddelen van zowel traditionele aanbieders als start-ups helpt om de gaten te dichten. Maak kennis met de Personal Learning Cloud, ofwel de PLC.

Er zijn een aantal problemen met de traditionele en vaak klassikale leiderschapsopleidingen. Ten eerste profiteren organisaties die voor de ontwikkeling van leiderschap betalen niet altijd evenveel als individuele studenten. Ook leren aanbieders vaak niet de softskills die organisaties nodig hebben. En tot slot is het vaak moeilijk om het geleerde in de praktijk toe te passen. Dit terwijl de behoefte aan leiderschapsontwikkeling nog nooit zo dringend is geweest. Bedrijven realiseren zich namelijk meer dan ooit dat om in de vluchtige, onzekere en complexe omgeving van vandaag te overleven er goede organisatorische en leiderschapsvaardigheden nodig zijn. En die zijn tegenwoordig anders dan die hen in het verleden hebben geholpen succesvol te zijn.

Traditionele benaderingen van leiderschapsontwikkeling voldoen niet langer aan de behoeften van organisaties en individuen. Maar wat is het alternatief? Share on X

Ook is er een groeiende erkenning dat leiderschapsontwikkeling niet beperkt moet blijven tot de weinigen die zich in of in de buurt van de C-suite bevinden. Met de toename van digitale platforms en opleidingen die het individuele initiatief benadrukken, wordt van medewerkers steeds vaker verwacht dat ze beslissingen nemen die aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen, strategie en cultuur. Het aantal spelers dat cursussen aanbiedt om managers de hard- en softskills te geven die ze nodig hebben, is enorm gestegen. En toch vallen de resultaten vaak tegen. Meer dan 50 procent van de senior leiders is zelfs van mening dat hun inspanningen voor talentontwikkeling niet voldoende essentiële vaardigheden en organisatorische capaciteiten opleveren.

3 belangrijke redenen voor een falende leiderschapsontwikkeling

falende-leiderschapsontwikkeling

Bron: Pexels

Er zijn drie belangrijke redenen voor de onsamenhangende staat van leiderschapsontwikkeling:

1.Een kloof in motivaties

Organisaties investeren in executive development voor hun eigen langetermijnvisie, terwijl individuele medewerkers deelnemen om hun eigen vaardigheden te verbeteren en hun carrière te bevorderen. Ze blijven niet noodzakelijkerwijs bij de werkgevers die hebben betaald voor hun training.

TIP: Focus op wat medewerkers denken, niet wat ze doen

2. Een kloof tussen vaardigheden

Er is een kloof tussen de vaardigheden die onderwezen worden en de vaardigheden die bedrijven daadwerkelijk nodig hebben. Vooral de interpersoonlijke vaardigheden die noodzakelijk zijn om in moderne platte organisaties succesvol te zijn. Traditionele aanbieders zijn minder ervaren in mensen leren hoe ze effectief kunnen communiceren en met elkaar kunnen werken.

3. Kloof in de overdracht van vaardigheden

Simpel gezegd: wat wordt geleerd, wordt zelden toegepast.

Om leiderschap en managementtalent te ontwikkelen, moeten organisaties deze drie kloven overbruggen. Het goede nieuws is dat het groeiende assortiment van online cursussen, sociale en interactieve platforms en leermiddelen een goede oplossing biedt: van zowel traditionele instellingen als van start-ups. Deze nieuwe ontwikkelingen worden ook wel de Personal Learning Cloud (PLC) genoemd.

Organisaties kunnen losse onderdelen van de PLC selecteren en afstemmen op de behoeften en het gedrag van individuen en teams. De PLC is flexibel en onmiddellijk toegankelijk. Het stelt medewerkers in staat om vaardigheden op te pikken in de context waarin ze moeten worden toegepast. Kortom, de PLC is een 21e-eeuwse vorm van leren op het werk.

TIP: Focus op wat medewerkers denken, niet wat ze doen

3 trends die de opkomst van PLC’s stimuleren

leeromgevingen

Bron: Pixabay

We zien nu krachtige trends die de opleidingssector hervormen en de opkomst van de PLC stimuleren als een netwerkgerichte leerinfrastructuur.

1. Verlaging van marginale kosten

Ten eerste heeft de PLC de marginale kosten om een inhouse leeromgeving op te zetten verlaagd. Ook kunnen HR-medewerkers meer onderscheidende beslissingen nemen over de juiste leerervaringen voor de mensen en teams in hun organisaties.

2. Afname van klassikale leerprogramma’s

De tweede trend is de afname van standaard klassikale bijeenkomsten voor executive development, zoals die voornamelijk worden aangeboden door business schools en universiteiten. De meeste organisaties eisen relevante vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Deze vaardigheden worden zelden door traditionele klassikale programma’s geleverd.

3. Opkomst van aanpasbare leeromgevingen

In korte tijd zijn gepersonaliseerde platforms en applicaties zeer populair geworden. Deze platforms passen bij de rollen van de cursist en de behoeften van hun organisatie. De dominante platforms tellen inmiddels miljoenen ingeschreven personen in individuele cursussen en tientallen miljoenen totale gebruikers.

Deze drie trends hangen met elkaar samen en vormen een patroon: het leren wordt gepersonaliseerd, gesocialiseerd en op maat. Ook worden organisaties steeds beter in het beoordelen en meten van het rendement op investeringen in talentontwikkeling. Aan de andere kant neemt men afscheid van one-size-fits-all leermateriaal en kiest men steeds vaker voor de PLC.

4 belangrijke kenmerken van de PLC

De Personal Learning Cloud heeft vier belangrijke kenmerken:

1. Gepersonaliseerd leren

Een leerling kiest het leerprogramma dat het beste past, voert het in zijn eigen tempo uit en met behulp van media die optimaal zijn afgestemd op een specifieke leerstijl en werkomgeving. De PLC stelt organisaties ook in staat het gedrag en de resultaten van de leerling te volgen.

2. Sociaal leren

Leren gaat het beste wanneer leerlingen samenwerken en elkaar helpen. Kennis is in feite sociaal van aard. Het wordt verspreid binnen en tussen groepen mensen die het gebruiken om samen problemen op te lossen. De PLC zorgt voor de vorming van teams van leerlingen die gezamenlijk betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en capaciteiten.

3. Leren in de juiste context

De meeste managers waarderen de mogelijkheid om professionele ontwikkeling op het werk te realiseren. Maar wel op manieren die direct relevant zijn voor hun werkomgeving. De PLC stelt mensen in staat om dit te doen. Men kan daadwerkelijk de kennis en vaardigheden toepassen die ze oppikken.

4. Leerresultaten kunnen worden gevolgd en geverifieerd.

De opkomst van de PLC betekent dat resultaten eenvoudig kunnen worden ingezien door zowel de leerling als de organisatie. Gedurende het traject kan eenvoudig worden bijgestuurd.

Conclusie: de toekomst van leiderschapsontwikkeling is de personal learning cloud

Een PLC kan de traditionele leervormen volledig vervangen of daar een waardevolle aanvulling op zijn. Voor bedrijven die gebruikmaken van een personal learning cloud worden de vaste kosten van talentontwikkeling lager, terwijl tegelijkertijd een hoger rendement op de investering in kennis wordt behaald. De kosten zijn meer variabel met meetbare voordelen voor de organisatie. Grote online kennisbanken zorgen voor lagere kosten per leerling, terwijl een opleiding meer op maat zal zijn samengesteld. Individuele studenten zullen profiteren van een groter aanbod van meer gerichte opleidingen.

Voor bedrijven die gebruikmaken van een personal learning cloud worden de vaste kosten van talentontwikkeling lager, terwijl tegelijkertijd een hoger rendement op de investering in kennis wordt behaald. Share on X

Mensen kunnen gepersonaliseerde leertrajecten in kaart brengen die zowel rekening houden met de behoeften van hun organisatie als met hun eigen ontwikkelings- en loopbaangerelateerde behoeften en interesses. Daardoor zullen veel meer organisaties en leiders het betaalbaar en de moeite waard vinden om te investeren in professionele ontwikkeling. En daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.

Share This