Start-ups kenmerken zich vaak door een essentieel, maar ongrijpbaar iets. Het is nog het beste te omschrijven als een energie, een ziel. Zowel oprichters, vroege werknemers en klanten van bedrijven voelen de aanwezigheid ervan. Het inspireert mensen hun talent en enthousiasme bij te dragen en geld te investeren. Het geeft een gevoel van een gedeeld doel en daardoor een diepe verbondenheid. Zolang deze geest in een bedrijf aanwezig is, is de betrokkenheid hoog en blijft de start-up wendbaar en innovatief.

Naarmate een bedrijf volwassener wordt, is het moeilijk om de oorspronkelijke ziel levend te houden. Oprichters en werknemers verwarren de ziel vaak met de bedrijfscultuur, waarin zeker in het begin veel vrijheid en mogelijkheden zijn. Investeerders dwingen een start-up vaak om te professionaliseren en op een andere manier in te spelen op de vraag vanuit de markt.

Start-ups kenmerken zich vaak door een essentieel, maar ongrijpbaar iets. Ze hebben een energie, een ziel. Hoe belangrijk is deze en hoe behoudt u hem tijdens groei? Share on X

Groei met behoud van de ziel

Als bedrijven groeien, hebben ze vaak nieuwe systemen en structuren nodig om hun evoluerende onderneming te beheren. Te vaak wordt daarbij het zicht op de originele business intent uit het oog verloren. De ziel verdwijnt, terwijl deze in het begin zoveel energieke mensen aantrok en andere stakeholders enthousiast maakte. Zodra de ziel van een bedrijf verdwijnt, gaan veel start-ups wankelen. Iedereen voelt het verlies ervan en realiseert zich dat er iets speciaals verloren is gegaan. Toch is het mogelijk om ondanks groei of veranderende marktomstandigheden de ziel te behouden of nieuw leven inblazen.

“Hoewel de verleiding groot kan zijn om te kiezen voor snelle groei door zoveel mogelijk investeerders of derde partijen aan te trekken, is het belangrijk om de business intent top of mind te houden. Dat zou ik bijvoorbeeld doen door een groot bord op te hangen binnen het bedrijf – in de hal of een andere ruimte waar iedereen komt – zodat iedereen dagelijks wordt geconfronteerd met het basisidee: ‘waarom zijn we begonnen?’.

Confronteer jezelf en je medewerkers met het business statement. Waarom zijn we begonnen? Waarom doen we dit? Waarom zijn we met zijn allen bezig? ” – Gerard Grouve

Veel bedrijven hebben moeite hun creativiteit, innovativiteit en enthousiasme te behouden: vaak is dit de essentie van de onderneming. Sommige bedrijven slagen er wél in om deze ziel behoorlijk effectief vast te houden, waardoor de relaties met stakeholders sterk blijven en ondernemingen blijven bloeien. Bij het implementeren van nieuwe structuren en systemen ontbreekt echter vaak het belang van het behoud van de ziel. Het is belangrijk om ons op beide te concentreren. Met wat inspanning en vastberadenheid, kunnen leiders de ziel koesteren en beschermen.

Hoewel de verleiding groot kan zijn om te willen kiezen voor snelle groei door zoveel mogelijk investeerders of derde partijen aan te trekken, is het belangrijk om de business intent goed in gedachten te houden. Share on X

Op zoek naar de ziel van een organisatie

Ziel-organisatie-grouve

Bron: Pixabay

Investeerders en oprichters hebben vaak verschillende opvattingen over de vraag of start-ups een ziel hebben. In tegenstelling tot investeerders, vinden de meeste founders dat hun start-ups meer zijn dan een optelsom van de missie, het bedrijfsmodel en het aanwezige talent. Er is een energie aanwezig die iedereen motiveert het beste van zichzelf te geven en gezamenlijk voldoening uit het werk te halen. Het gevoel een verschil te maken. Er heerst loyaliteit en verbondenheid.

“Het gaat vaak fout als er investeerders komen die een andere koers willen varen. Je ziet dan vaak dat de oorspronkelijke bedenkers van het idee hun energie en motivatie verliezen en uiteindelijk iets anders gaan doen. Je trekt als het ware het hart uit het bedrijf. Op een gegeven moment moet je wel een stap maken, maar ook dan zie je vaak dat de oorspronkelijke mensen vertrekken.” – Gerard Grouve

De ziel van een bedrijf behouden

De ziel van een bedrijf bestaat uit meerdere elementen. Wat maakt mensen zo betrokken? Wat bepaalt daarbij het uiteindelijke succes van een onderneming naarmate het bedrijf groeit? Interviews met meer dan 200 oprichters en leidinggevenden van snelgroeiende ondernemingen tonen aan dat de ziel echt bestaat en is op te splitsen in drie kernelementen:

  • Business intent (wat is de reden van bestaan?)
  • Klantenbinding (een heldere focus op de mensen die worden bediend en wat zij willen)
  • Werknemersbeleving (sta mensen toe ​​om een stem en keuzes te hebben)

TIP: 10 manieren om uw bedrijfscultuur te verbeteren en productiviteit te verhogen

Business intent

Veel start-ups hebben hun eigen inspirerende doel, meestal ontstaan uit een idee van de oprichter(s) die net zo enthousiaste medewerkers vinden om samen te werken aan het doel en een verlangen hebben om ‘geschiedenis te schrijven’. Lange dagen zijn geen probleem en mensen zijn zelfs bereid voor een relatief laag loon te werken. Founders en medewerkers hebben het gevoel deel uit te maken van iets groters. Ze willen bedrijven bouwen die het leven van mensen verbeteren door de manier waarop producten of diensten gemaakt, gedistribueerd of geconsumeerd worden. Alleen de missie van een bedrijf dekt de lading niet, een betere beschrijving is een bijna existentiële betekenis of reden van bestaan, vol ‘entrepreneurial energy’.

“In de eerste jaren is het heel belangrijk om de missie van de organisatie in gedachten te houden. Laat je niet te snel afleiden door daar een andere missie of business intent aan te koppelen. Houd de basisgedachte vast, dan houd je ook echt die ‘soul’ vast. Vaak komen er te snel andere mensen of investeerders bij die toch een andere route willen. En dan klapt het vaak, dan houd je niet de geest vast waarmee het begon. Ook organisatorisch raakt het bedrijf dan uit balans.” – Gerard Grouve

Klantenbinding

In succesvolle bedrijven met een ziel is een hechte band met klanten prominent aanwezig. Oprichters en werknemers begrijpen de perspectieven en behoeften van de mensen voor wie hun producten zijn, of op wie hun diensten gericht zijn. Men voelt zich persoonlijk verbonden, op een manier die resulteert in veel energie en creativiteit. Deze klantgerichtheid levert een concurrentievoordeel op, waardoor een bedrijf meer activa kan aantrekken. Medewerkers weten voor wie ze het doen. Dat maakt gemiddeld ruim 80 procent van de medewerkers meer betrokken en gemotiveerd om verder te gaan dan de basisvereisten van hun baan.

In de eerste jaren is het heel belangrijk om de missie van de organisatie in gedachten te houden. Laat je niet te snel afleiden door daar een andere missie of business intent aan te koppelen Share on X

Werknemersbeleving

Een derde dimensie van de ziel van een start-up, is de beleving van het werk door werknemers. Het is niet zozeer de ‘leuke’ of ‘gekke’ cultuur, zoals het heersende stereotype beeld over start-ups, maar eerder de ongewone creativiteit en autonomie die werknemers op hun werk ervaren die grotere betrokkenheid en betere resultaten bevordert.

Leiders benadrukken de klantrelatie en business intent en geven werknemers de vrijheid om het werk binnen een breed kader te doen. Ook mogelijkheden om invloed te hebben op belangrijke beslissingen, zoals welke strategieën te volgen of producten te ontwikkelen, draagt bij aan het positieve gevoel. Met zowel een ‘stem’ als ‘keuze’ waarderen medewerkers hun werk meer en voelt men meer verbondenheid met collega’s en het bedrijf zelf. Persoonlijke expressie en openhartige creativiteit worden gewaardeerd. Men voelt zich daardoor niet geremd om nieuwe ideeën en initiatieven voor te stellen of juist kritiek te leveren.

“Mensen moeten vanuit een zuivere gedachte betrokken zijn bij je bedrijf. En niet denken: ‘als ik hier binnenkom dan verander ik het wel even’, dan moet je er niet bij zijn. Let daar bij het aannemen van nieuwe mensen al goed op. Medewerkers moeten in het energielevel zitten van het bedrijf. Ook als je al langer bestaat, kun je gerust het start-up-gevoel vasthouden. Dat trekt ook veel jonge en nieuwe mensen aan. Medewerkers die niet alleen voor het salaris komen, maar zich ook echt identificeren met het bedrijf. Zo kom je veel verder.” – Gerard Grouve

Hoe de ziel van een organisatie sterft

start-up groei

Bron: Pixabay

Bij veel bedrijven verdwijnt de startersgeest na verloop van tijd langzaam als gevolg van investeerders, de acties van leiders, of beide. Leidinggevenden zien of begrijpen het nut van de ziel bij het nastreven van groei niet altijd. Ook de dringende behoefte om te overleven en vervolgens de druk om op te schalen, kan de ziel van een bedrijf volledig veranderen of laten verdwijnen. Bureaucratie en “nieuw bloed” kan ertoe leiden dat werknemers zich verstikt en klanten zich niet meer verbonden voelen.

Jonge bedrijven raken ook vaak in een modus van constante groei en uitbreiding. Daarbij kan een veranderende focus van leiders problematisch zijn, zeker als deze niet goed wordt gecommuniceerd en de originele, zo inspirerende business intent uit het oog verloren wordt. De obsessie naar het genereren van meer geld kan ze doen stoppen met luisteren naar klanten en medewerkers. Het is verstandig om groei gedisciplineerd en ordelijk te laten verlopen, waarbij iedere stakeholder input kan leveren. Vaak is er een crisis voor nodig voordat mensen merken dat de ziel van hun bedrijf verdwijnt of al verdwenen is.

“Voor iedere fase van een start-up heb je bepaalde mensen of kennis nodig. Je ziet vaak dat een start-up begint met een oplossing, waarvan men denkt dat mensen daarop zitten te wachten. Een start-up begint vaak vanuit een gedachte, vanuit een idee. En dan moet je naar de business doorschakelen. Er zijn verschillende dimensies, je hebt op verschillende momenten mensen nodig. Slack begon bijvoorbeeld als idee om vakantiefoto’s te delen. Tegenwoordig is het bedrijf met zijn zakelijke chatdienst en het delen van bestanden ontzettend populair. Een voorbeeld van succesvolle groei en voortschrijdend inzicht bij een start-up.” – Gerard Grouve

De ziel van een bedrijf redden

Zelfs als een van de drie elementen van de ziel van een start-up is verdwenen, kunnen bedrijven het probleem nog aanpakken. Bijvoorbeeld door medewerkers meer inspraak te geven, of mensen bewust te maken van de business intent en hen opnieuw te laten realiseren waar ze hun werk eigenlijk voor doen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de oorspronkelijke founders opnieuw bij de organisatie te betrekken. In 2008 hervatte Howard Schultz zijn rol als CEO bij Starbucks, omdat hij voelde dat na zijn vertrek iets aan het Starbucks-merk ontbrak. In de daaropvolgende maanden nam hij een aantal maatregelen om de ziel van het bedrijf nieuw leven in te blazen. Hij keerde terug naar de oorspronkelijke business intent: de droom van jonge ondernemers die erin geloven een internationaal merk rond koffie en met een sociaal geweten te creëren. Hij overtuigde veel mensen om weer in Starbucks te geloven.

TIP: 7 best practices voor bedrijfstransformatie 2.0

Conclusie

Het bewaken van de ziel van een bedrijf is essentieel voor duurzame groei, waarbij alle medewerkers zich nog steeds net zo betrokken en gemotiveerd voelen als in de start-upfase.

Ondanks de verleiding om te kiezen voor snelle groei en geld van investeerders, is het belangrijk om de business intent altijd in het oog te houden. Streef daarbij naar een drie-eenheid van business intent, klantenbinding en werknemersbeleving.

Het bewaken van de ziel van een bedrijf is essentieel voor duurzame groei, waarbij alle medewerkers zich nog steeds net zo betrokken en gemotiveerd voelen als in de start-upfase.Het bewaken van de ziel van een bedrijf is essentieel voor duurzame groei, waarbij alle medewerkers zich nog steeds net zo betrokken en gemotiveerd voelen als in de start-upfase. Share on X

Wellicht ook interessant voor je:

Share This