De laatste jaren proberen steeds meer bedrijven als gewilde werkgever te worden gezien. Dat helpt bij een positieve uitstraling en maakt het makkelijker om nieuw personeel te werven. Ze doen daarom hun uiterste best om het medewerkers naar hun zin te maken. Er wordt geïnvesteerd in leuke uitjes, game rooms met tafelvoetbal, tafeltennis en soms zelfs complete sport- en wellnesscentra. Kortom, alles wordt in het werk gesteld om hun werknemers te motiveren en tevreden houden. Maar is dat wel echt wat mensen willen? Is dat dé manier om gemotiveerd en blijvend personeel aan te trekken? Wat is eigenlijk volgens werknemers de definitie van ‘goed werk’?

Hoewel het bieden van allerlei recreatie en ontspanning op de werkplek ongetwijfeld helpt bij de werving van nieuw personeel en het creëren van tevreden medewerkers, kan het ook worden gezien als een oppervlakkige of kunstmatige manier om zich als gewilde werkgever te profileren. Om echt goed, gemotiveerd en toegewijd personeel binnen te halen, moeten bedrijven verder kijken dan alleen de ‘Instagram Waardigheid’ of leuke extraatjes naast het werk. Wat motiveert mensen en wat geeft een mens echt het gevoel van waarde te zijn binnen de organisatie?

Medewerkers willen een werkervaring die intrinsiek motiveert en waarbij ze het gevoel hebben ‘goed werk’ te doen. Een bijdrage leveren die ertoe doet. Hoewel de betekenis van werk van persoon tot persoon verschilt, hebben bedrijven die specifiek rekening houden met deze dieperliggende behoeften een blijvend concurrentievoordeel.

Wat definieert een goede baan?

Bron: Freepik.com

Een goede baan betekent voor medewerkers vandaag de dag op zijn minst dat de volgende elementen aanwezig zijn:

 • Veel voldoening (een betekenisvol doel hebben).
 • Autonomie en controle over het eigen werk en de indeling daarvan.
 • Aanvaardbare niveaus van verandering.
 • Een fatsoenlijke werkplek.
 • Tevredenheid over het salaris.

Enthousiaste werknemers die klanten geven wat ze willen omdat ze zelf geïnspireerd zijn door hun werk, hebben een omzet verhogend effect. Maar belangrijker nog is de vraag of de waarden van een organisatie wel in lijn liggen met de persoonlijke waarden van de medewerkers. Zien werknemers hoe hun inspanningen bijdragen aan de doelen en het succes van de onderneming? Meestal betekent dat de aanwezigheid van een betekenisvol doel.

Helpt de organisatie in de ogen van werknemers de wereld te verbeteren en het leven nog beter te maken? Natuurlijk kan niet ieder bedrijf de wereld redden. Sterker nog, soms worden werknemers geconfronteerd met ethische dilemma’s bij bepaalde goederen of diensten. Toch hebben bedrijven zelf veel invloed op de manier waarop medewerkers hun dagelijkse werk ervaren.

TIP: Hoe verliest u waardevolle werknemers?

Workload en stress

Bron: Pixabay

Een groot aantal mensen is niet tevreden over de hoeveel werk die ze hebben. De workload heeft dan vaak een merkbaar effect op hun leven. Dat hoeft overigens niet altijd te veel werk te zijn, maar kan zeker ook te weinig zijn. Uit een studie van PwC blijkt dat maar liefst twee derde van de bedrijven er niet in slaagt om de workloads beheersbaar te maken. 80 procent van de werkgevers geeft het welzijn of de geestelijke gezondheid van werknemers geen prioriteit, ook al weten ze heel goed dat deze kwesties belangrijk zijn.

Daar komt bij dat in steeds meer landen een baan niet langer voor de rest van het leven is en steeds minder vaak zal leiden tot een leefbaar pensioen. Mensen die vandaag beginnen met werken, zullen waarschijnlijk ook veel later dan hun ouders met pensioen gaan en een veel minder stabiele basis voor pensioenopbouw hebben. Ze veranderen vaker van baan en hebben minder zekerheid. Ook dat geeft stress. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschrijft stress zelfs als dé gezondheidsepidemie van de laatste eeuw.

TIP: Help een collega in nood

Vijf actiepunten voor organisaties om ‘goed werk’ te creëren

Voor veel mensen is hun werk een groot deel van hun identiteit. Mensen spenderen in hun leven gemiddeld meer tijd aan werken dan aan welke andere activiteit dan ook. Het is daarom heel belangrijk voor medewerkers om een goed gevoel aan deze gespendeerde tijd over te houden. Zo blijven medewerkers gemotiveerd en ervaren zij hun baan als ‘goed werk’. Er bestaan vijf specifieke gebieden waar organisaties en werkgevers veel kunnen betekenen om angst en stress bij medewerkers te verminderen en mensen een goed gevoel over hun werk te geven.

1. Voorkom burn-outs

tafeltennis-werknemers

Bron: Pixabay

Het is belangrijk dat de workload medewerkers niet uitput. Toch worden lange werkdagen en 24 uur per dag bereikbaar zijn gezien als succesfactoren. Medewerkers die hun werk graag doen en daar veel voldoening uit halen, zouden soms door de werkgever wat moeten worden afgeremd. Maar liefst 20 procent van medewerkers die zeer betrokken bij hun werk zijn, krijgen in hun carrière namelijk te maken met een burn-out. Deze mensen ervaren veel passie, maar ook veel stress. Het is belangrijk om werken te zien als een marathon, niet als sprint. Met alleen al de aanwezigheid van bijvoorbeeld een tafelvoetbalspel geeft een werkgever onbewust aan dat het belangrijk en toegestaan is om af en toe ook wat downtime te pakken.

2. Bouw aan sociale veerkracht

Uit diverse studies blijkt dat sociale relaties belangrijker zijn voor het ervaren van geluk dan geld. Wanneer mensen 24/7 bezig zijn met hun werk, is dat niet bevorderend voor hun sociale leven. Daardoor liggen eenzaamheid en depressies op de loer. Een depressieve medewerker is vanzelfsprekend niet goed voor de productiviteit en is vaker afwezig. Het is voor werkgevers daarom belangrijk om hun medewerkers niet te veel aan hun werk gebonden te houden. Zorg ervoor dat medewerkers de gelegenheid hebben om aan hun sociale relaties te werken, zowel binnen als buiten de organisatie.

Zorg ervoor dat medewerkers de gelegenheid hebben om aan hun sociale relaties te werken, zowel binnen als buiten de organisatie. Share on X

3. Stimuleer de ontwikkeling van vaardigheden en omscholing

In de toekomst, wanneer mensen steeds ouder worden, zal de functie-inhoud meeveranderen. Zeker wanneer mensen 100 worden, zal omscholing door technologische veranderingen de norm worden. Laat medewerkers zelf hun voorkeuren uitspreken en kiezen welke vaardigheid zij verder willen ontwikkelen. Mensen zijn gelukkiger wanneer zij zichzelf scholen op een vakgebied dat hun interesse heeft en in lijn is met hun waarden en ambities.

TIP: How asking for help can boost your work and career

4. Stimuleer ondernemerschap binnen het bedrijf

Wanneer een werkgever hun werknemers stimuleert om zelf nieuwe ideeën binnen het bedrijf te ontwikkelen en commercieel rendabel te maken, kan dat nieuwe kansen opleveren. Dat is een risico voor de werkgever, maar wel de sleutel om een omgeving te creëren waarin innovatie wordt aangemoedigd. Sommige organisaties houden zelfs ‘hackathons’ waarin werknemers hun ideeën uiten en onderling concurreren om het beste idee.

TIP: Smart collaboration harnesses the power of your subject-matter experts

5. Geef medewerkers vertrouwen en zelfstandigheid

smart-collaboration-grouve

Bron: Pixabay

In een voortdurend veranderende werkomgeving vinden werknemers het fijn om keuzes te hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen zelfs bereid zijn een deel van hun inkomen of hun baan op te geven, als daar een zinvolle baan en meer controle over de eigen werkzaamheden tegenover staan. Het gevoel machteloos te zijn over het eigen werk resulteert in minder motivatie, minder welzijn en op den duur zelfs in cognitieve schade. Door mensen autonomer te maken, voelt men zich meer tevreden. Ook voelt men een grotere betrokkenheid bij de organisatie, wat meestal leidt tot betere werkprestaties.

Betere werkervaring? Denk aan de menselijke factor

Hoe kan de werkervaring beter gemaakt worden? Uit onderzoek bij meer dan 1.200 bedrijven wereldwijd blijkt dat er een aantal factoren te noemen zijn die een groot verschil kunnen maken in het creëren van ‘goed werk’. Bij deze factoren valt op hoe belangrijk de menselijke kant van het werk is. Organisatorische aspecten die bedrijven kunnen ontwikkelen om werknemers tevredener te maken en te motiveren:  

 • Onderzoek welke kennis bij het personeel ontbreekt en zorg dat dit wordt bijgeschoold.
 • Ontwikkel een beleid dat flexibel en locatieonafhankelijk werken aanmoedigt.
 • Zorg voor redelijke workloads, zodat burn-outs voorkomen worden en medewerkers vakantie kunnen opnemen.
 • Ontwikkel carrièrepad modellen.
 • Stimuleer het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van medewerkers.
 • Faciliteer werkplekken die voor verschillende manieren van werken geschikt zijn.
 • Zorg voor getrainde HR-professionals die begrijpen wat medewerkers nodig hebben.

Wat kunnen organisaties doen? De conclusie

Ontwikkel binnen het bedrijf een leercultuur. Dat kan door werknemers een werkervaring van hoge kwaliteit te bieden. Een medewerker die het naar zijn zin heeft, zal zijn eigen creativiteit eerder en eenvoudiger ontketenen. Op deze manier worden de vaardigheden en capaciteiten van de onderneming doorlopend verbeterd en ontstaan innovatieve, nieuwe ideeën. Effectieve bedrijfsleiders herkennen de waarde van het belang van tevreden medewerkers en streven voortdurend naar een verbetering hiervan. Ze denken na over de toekomst van werk binnen de eigen organisatie en weten welke stappen te nemen om klaar te zijn voor een veranderende toekomst. Organisaties die dit begrijpen, hebben een concurrentievoordeel.

Effectieve bedrijfsleiders herkennen de waarde van het belang van tevreden medewerkers en streven voortdurend naar een verbetering hiervan. Share on X

Om de aandacht en interesse van medewerkers voor langere tijd vast te houden, is het belangrijk om goed naar hen te luisteren. Moedig ze aan om hun potentieel maximaal te benutten en stimuleer de vaardigheden waar zij energie van krijgen. Zorg ervoor dat de persoonlijke waarden van medewerkers overeenkomen met de waarden van de organisatie. Zo geeft het werk mensen voldoening en het gevoel zinvol werk met een groter doel te verrichten. Geef medewerkers ook veel vertrouwen, zelfstandigheid en daarmee het gevoel controle te hebben over hun eigen functie. Als dit niet lukt, ligt het risico van een burn- of bore-out op de loer en is de kans groot dat goede werknemers bij de organisatie weglopen, op zoek naar een baan die wel voldoende vervulling biedt.

Share This