‘Design thinking’ (ontwerpdenken) is een populaire methodologie om problemen op te lossen of processen te verbeteren. Binnen deze methodiek staat de mens centraal, door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Maar hoe helpt u uw medewerkers de onvermijdelijke inefficiënties, onzekerheden en emotionele reacties te overwinnen? Hoe toont u krachtig leiderschap om een design thinking-proces tot een succes te maken?

‘Design thinking’ (ontwerpdenken) is een populaire methodologie om problemen op te lossen of processen te verbeteren. Share on X

‘Design thinking’ kan verschillende dingen betekenen. Meestal beschrijft het processen, methoden en hulpmiddelen voor het creëren van mensgerichte producten, diensten, oplossingen en ervaringen. Het gaat daarbij vooral om het leggen van een persoonlijke band met de mensen of gebruikers voor wie u een oplossing ontwikkelt. Gaandeweg probeert u een diep begrip van de omstandigheden, situaties en behoeften van gebruikers te creëren. Dat doet u door te proberen om de wereld door de ogen van de gebruiker of medewerker te zien en daarbij de essentie van hun ervaringen vast te leggen. De focus ligt op het bereiken van verbinding met klanten of gebruikers.

TIP: Do you want to be a better leader? Get humble

Waarom krachtig leiderschap bij design thinking van cruciaal belang is

krachtig-leiderschap-grouve

Bron: Unsplash

Tijdens een design-thinking-proces verandert de werkwijze voor veel medewerkers en worden klanten op andere manieren benaderd. Voor medewerkers die altijd zijn verteld om rationeel en objectief te zijn, lijken deze methoden vaak subjectief en overdreven persoonlijk. Natuurlijk willen bedrijven hun klanten begrijpen, maar ontwerpdenkende relaties met klanten kunnen ongemakkelijk, zelfs emotioneel voelen. Soms zelfs overdreven affectief. Ook voor mensen die gewend zijn om een duidelijke richting te hebben, te werken vanuit kostenbesparingen en efficiëntie, kan het toepassen van ontwerpdenken lastig zijn. Alsof dat nog niet genoeg is, roept een ontwerpdenkende benadering werknemers op om herhaaldelijk iets te ervaren wat ze in het verleden juist probeerden te vermijden: falen en fouten maken!

TIP: Leiderschap gedreven door creatieve uitdaging

Uw rol als leider in het ontwerpdenkproces

Dé uitdaging bij design-thinking-methoden is het uitvoeren van experimenten in de wetenschap dat er veel zullen mislukken. Voor medewerkers die gewend zijn vanuit een vast patroon en werkwijze te functioneren, kan dat soms demotiverend werken. Toch is experimenteren en ideeën zien falen juist de bedoeling van ontwerpdenken. Angsten en weerstand van medewerkers kunnen het proces verstoren en zelfs doen ontsporen. Als leider geeft u daarom een algemeen van gevoel van richting en houdt u het doel in zicht.

Dé uitdaging bij design-thinking-methoden is het uitvoeren van experimenten in de wetenschap dat er veel zullen mislukken. Share on X

Het verdragen van het ‘ongemak’ van design thinking is de moeite waard, omdat er grote nieuwe mogelijkheden voor verandering, verbetering en innovatie uit kunnen ontstaan. Dezelfde aspecten die het medewerkers moeilijk maken, zijn juist ook de bron van hun kracht. Medewerkers die onbekend zijn met design thinking (en dat is meestal de meerderheid) hebben daarom de leiding en ondersteuning van leiders nodig. Met de volgende drie tips zorgt u voor een goed en functioneel design thinking-proces.

1. Maak gebruik van en toon empathie

empathie-design-thinking-grouve

Bron: Pixabay

In de vroege fases van een design thinking-project moeten werknemers hun vooroordelen over het product of de dienst die zij aanbieden opzij zetten. Leiders kunnen hierbij helpen door het proces te ondersteunen. Bijvoorbeeld door informatie over klanten te gebruiken om empathie bij medewerkers op te wekken. Op deze manier worden medewerkers zich er meer bewust van hoe hun acties klanten beïnvloeden.

Bij design thinking wordt de effectiviteit van medewerkers vaak in vraag gesteld. Dit is een gebruikelijk onderdeel van ontwerpdenken, maar hierbij is de steun en empathie van u als leider heel belangrijk. Op deze manier komen medewerkers in een positieve flow terecht, waarin falen of het opmerken van een tekortkoming juist goed is. De bevindingen van medewerkers bieden veel kansen voor herontwerp en verbetering. Ze moeten niet worden gezien als prestatieproblemen. Door dit duidelijk te maken voorkomt u weerstand en onnodige stress bij medewerkers.

TIP: Focus op wat medewerkers denken, niet wat ze doen

2. Maak ruimte voor en stimuleer het ontstaan van nieuwe ideeën

maak-ruimte-voor-ideeen-grouve

Bron: Unsplash

Goede leiders geven hun ontwerpdenkende projectteams de ruimte en tijd geeft om nieuwe ideeën op te doen. Geef hen ook een algemeen gevoel van richting en een doel. Het is aan u om medewerkers te helpen om weerstand te bieden aan de drang om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Het uiteindelijke doel is om verder te gaan dan eenvoudige antwoorden of oplossingen en opties te vinden die echt innovatief kunnen zijn. Extreme opties kunnen zelfs een springplank zijn naar meer praktische oplossingen! Een extreem idee kan aanvankelijk heel bizar lijken. Iedereen weet echt wel dat het in die vorm nooit werkelijk zal gebeuren. Het is echter de dialoog over een dergelijk idee waarbij men vaak nieuwe innovatieve ideeën bedenkt die wél werken.

TIP: 6 Tips for your business to use now to win the innovation game

3. Maak de nieuwe toekomstige situatie tastbaar

Een fundamenteel element van ontwerpdenken is het testen van mogelijke oplossingen met eindgebruikers, stafmedewerkers en andere belanghebbenden op snelle en eenvoudige manieren. Het gaat verder dan alleen brainstormen. Vliegtuigbouwer Boeing noemt dit toepasselijk ‘try storming’. Het is net als brainstormen, maar gaat verder dan het bedenken van ideeën alleen. Er worden daadwerkelijk modellen gebouwd of video’s gemaakt met de ingebeelde toekomstige situatie. Dergelijke tastbare zaken genereren gesprekken die vaak veel gedetailleerder, concreter en nuttiger zijn dan hypothetische discussies.

Als leider biedt u de tijd en middelen om dit element van design thinking mogelijk te maken. Laat mensen weten dat ‘mislukte’ prototypes juist zorgen voor voortgang. Wees wel altijd duidelijk over wat u probeert te bereiken en voor wie u dat doet.

TIP: Test uw veronderstellingen voor een optimale strategie

Conclusie

U kunt als leider niet simpelweg opdracht geven tot ontwerpdenkende projecten en vervolgens een stap terug doen. Houd altijd een oogje in het zeil en herken momenten waarop u zich met uw team moet bezighouden. Help hen omgaan met de emoties en ongemakken die onvermijdelijk zijn bij ontwerpdenken. Moedig uw medewerkers aan om verkennende omwegen te nemen. Geef hen het vertrouwen dat u op die manier vooruitgang boekt en er nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. Laat medewerkers beseffen dat ze met een creatief proces bezig zijn, niet alleen met het uitvoeren van de instructies van het management. Wees de coach die het team inspireert om succes te behalen, de hand vast te houden wanneer nodig, maar die zich ook terugtrekt wanneer een team goed bezig is. Deze rol is niet eenvoudig. Ontwerpdenken is een uitdaging, omdat het fundamenteler is dan alleen verandering beheren: het gaat erom te ontdekken welke verandering nodig is.

U kunt als leider niet simpelweg opdracht geven tot ontwerpdenkende projecten en vervolgens een stap terug doen. Share on X

Share This