Door: Gerard Grouve

Wilt u nieuwe groei realiseren? Dan is innoveren onvermijdelijk. Gelukkig begrijpen de meeste leiders dat innovatie de belangrijkste motor is voor toekomstige groei. De meeste leiders zijn op zoek naar manieren om innovatie binnen hun bedrijf te stimuleren. Maar wat moet u daarvoor eigenlijk doen?

Nieuwe groei realiseren? Dan is innoveren onvermijdelijk. Veel CEO’s kiezen voor de gemakkelijke weg, die echte innovatie tegenhoudt. Dit zijn de valkuilen. Share on X

Zodra men wordt geconfronteerd met de benodigde tijd en middelen, slaat de aarzeling toe. Om hoge kosten en tijdsinvesteringen te vermijden kiezen leiders de gemakkelijke weg, die in de praktijk meestal een dood spoor of valkuil blijkt te zijn.

Het verbaast me hoe weinig tijd leiders bereid zijn te investeren in iets dat ze zelf hun belangrijkste groeimotor noemen. In mijn jarenlange ervaring met business strategy en management heb ik veel verschillende versies van innovatie gezien en er een patroon in ontdekt. Ik zet de 10 belangrijkste valkuilen bij innovatiesucces daarom voor u op een rij.

innovatie-grouve-mindmap

Valkuil #1: Er is geen innovatiestrategie

Veel organisaties willen innoveren, maar laten een goed doordachte innovatiestrategie achterwege. Men vertelt teams simpelweg om zonder begeleiding aan ‘coole dingen’ te werken. Hoewel dat vaak een tijdje goed gaat, ontstaan doorgaans problemen zodra het tijd is om beslissingen te nemen om die nieuwe ideeën op te schalen.

Ideeën zonder duidelijke strategische doelen, worden minder snel op grote schaal opgepakt. Een innovatiestrategie biedt in dit geval houvast en geeft zowel de innovatieteams als het leiderschap duidelijke richtlijnen voor de gebieden die men zou moeten onderzoeken.

Valkuil #2: Een CEO zonder tijd voor innovatie

Hoeveel tijd denkt u dat een CEO aan innovatie zou moeten besteden? Schrik niet, maar ik adviseer CEO’s dat minimaal 20 tot zelfs 40 procent van hun tijd te doen. In de praktijk bekennen de meeste leiders minder dan 10 procent van hun tijd aan innovatie te besteden.

Het gevolg: zonder voldoende ondersteuning van het leiderschap slagen de meeste innovatieprogramma’s op de lange termijn niet. De steun (en tijd) van de CEO is simpelweg nodig om transformatie en innovatie te stimuleren.

Valkuil #3: Alleen enkele succesvolle ideeën uitwerken

Investeren in innovatie betekent het inzetten op meerdere ideeën en die in de loop van de tijd verder ontwikkelen. In de praktijk kiezen veel bedrijven ervoor om alleen één of enkele ideeën te kiezen die na verloop van tijd succes laten zien.

 

Door alleen enkele succesvolle ideeën verder uit te werken, is falen bijna geen optie meer. Bij echte innovatie zit het succes hem echter vaak juist in het omarmen van mislukkingen. Falen is een belangrijk onderdeel van het vinden van de juiste ideeën die later op grote schaal toepasbaar zijn en leiden tot echte innovatie.

Falen is een belangrijk onderdeel van het vinden van de juiste ideeën die later op grote schaal toepasbaar zijn en leiden tot echte innovatie. Share on X

samenwerking-team

Valkuil #4: Innovatieafdeling geen macht geven

Om een ​​herhaalbaar innovatieproces in uw bedrijf te stimuleren, hebben innovatieleiders legitimiteit en macht nodig. Veel bedrijven stellen echter een ‘Head of Innovation’ aan, maar vervolgens wel met meerdere rapportagelagen erboven, zonder directe toegang naar de CEO.

Dit is vaak de gemakkelijke weg, omdat u daarmee een aanpassing in het organisatieontwerp vermijdt. Een dergelijke aanpassing is wel nodig. Innovatieleiders zonder macht of directe toegang tot de CEO bereiken namelijk meestal niet veel.

Valkuil #5: Innovatie staat niet in verbinding met de core business

Innovatie slaagt meestal alleen als er een goede samenwerking is tussen de innovatieteams en sleutelfuncties binnen de core business. Veel innovatieteams vermijden elk contact met de core business tot hun ideeën klaar zijn voor lancering. Op dat moment ontstaan vervolgens vaak problemen met de praktische uitvoering. Voorkom dit door vroegtijdig samen te werken met de processen en functies die bij de core business horen.

Leestip: Moeite met innoveren? Deze beperkingen stimuleren baanbrekende innovatie

Valkuil #6: Het halen van omzetdoelen belonen

Veel organisaties belonen het behalen van omzetdoelen. Vanwege de aard van de risico’s die innovatieteams nemen, moeten bedrijven een ander en duidelijk stimuleringssysteem voor innovatie hebben. In de praktijk blijkt dat moeilijk om te doen.

Dus de kortere weg die hier wordt genomen, is vasthouden aan het traditionele model om de realisatie van de omzetdoelstellingen te stimuleren en te belonen.

Het probleem hierbij is dat innovatieteams alleen werken aan ideeën waarvan ze zeker zijn dat ze zullen slagen. Het resultaat is dat u alleen efficiëntie-innovaties realiseert maar de kans op een revolutionaire innovatie mist.

Valkuil #7: Innovatieteams parttime laten werken

De meeste bedrijven hebben wel financiële middelen om te investeren in innovatie, maar missen de beschikbare tijd om aan nieuwe ideeën te werken. De gemakkelijke weg die organisaties hierbij vervolgens vaak nemen, is om teams dan maar parttime aan innovatieprojecten te laten werken.

Meer dan 30 procent van hun tijd is al een luxe. Teams die parttime aan innovatie werken, hebben veel meer tijd nodig. Tegen die tijd heeft een concurrent misschien al een soortgelijk product gelanceerd en is het moment om als eerste met een innovatie te komen voorbij.

Valkuil #8: Ideeën niet testen of valideren

Veel leiders nemen investeringsbeslissingen, zonder dat de innovatieteams hun ideeën hebben getest of gevalideerd. Een weg nemen die het testen van nieuwe zakelijke ideeën vermijdt, is bijna een garantie voor mislukking.

investeren in toekomst

Valkuil #9: Innovatievaardigheden niet ontwikkelen

Om van innovatie een echt succes te maken, moeten bedrijven investeren in het ontwikkelen van innovatievaardigheden. Veel organisaties slaan deze stap over en kiezen voor de kleinst mogelijke hoeveelheid training. Denk aan een kort bootcamp, of een innovatieworkshop van een aantal uren.

Het ontwikkelen van innovatievaardigheden kost tijd. Tijd die zichzelf uiteindelijk terugbetaalt door echte innovatie.

Valkuil #10. Een overmatige focus op nieuwe ideeën

Ideeën zijn een belangrijk onderdeel van innovatie, maar ze zijn niet het ultieme doel. Wat u met die ideeën doet: daar gaat het om. Voorkom de valkuil om voortdurend de kortstondige opleving van ideeën te zoeken, ten koste van resultaten op de lange termijn.

Het moeilijkste van innovatie zijn namelijk niet de ideeën zelf, maar het aanpassen van deze ideeën tot een daadwerkelijke innovatie.

Conclusie

Hoewel de meeste leiders tegenwoordig overtuigd zijn van de waarde van innovatie, is het investeren van geld en middelen dat allerminst. Succesvol innoveren betekent stoppen met het zoeken naar gemakkelijke wegen of het bedenken van manieren om het harde werk te vermijden.

Succesvol innoveren betekent stoppen met het zoeken naar gemakkelijke wegen of het bedenken van manieren om het harde werk te vermijden. Innovatie kost tijd, geld en vereist een gedegen innovatiestrategie. Share on X

Innovatie kost tijd, geld en vereist een gedegen innovatiestrategie. Herkent u een van de bovenstaande valkuilen bij uw innovatietraject, of wilt u innovatie op de juiste manier in uw organisatie integreren?

Ik help u graag op weg naar een succesvolle innovatiestrategie. Neem vrijblijvend contact op.

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This