“Laten we eerst alle managers ontslaan”, zei Gary Hamel bijna zeven jaar geleden in de Harvard Business Review. Waarom? “Nou, denk aan alle bijna ontelbare uren die teamleiders, afdelingshoofden en het management besteden aan het toezicht op het werk van anderen.” Tegenwoordig denken we niet alleen dat het management bij de meeste organisaties inefficiënt is, maar ook dat de rol en het eigenlijke doel van een ‘manager ‘ geen gelijke tred houdt met wat er écht nodig is. Door anders na te denken over de rol van de manager is er gelukkig veel mogelijk.

Al meer dan 100 jaar wordt management geassocieerd met de 5 basisfuncties plannen, organiseren, instrueren, coördineren en controleren. Het moet anders, maar hoe? Share on X

5 klassieke basisfuncties van de manager

vijf-functies-management-fayol-toolshero

Bron: Toolshero.nl

Al meer dan 100 jaar wordt het management geassocieerd met vijf basisfuncties die al in 1916 werden beschreven door managementtheoreticus Henri Fayol:

  • Plannen
  • Organiseren
  • Instrueren
  • Coördineren
  • Controleren

De afgelopen eeuw zijn dit de standaardtaken van een manager geworden. Desondanks hebben deze taken vooral betrekking op het nastreven van een vaststaand doel in een stabiele markt. Zodra deze stabiliteit wegvalt, moet er ineens nagedacht worden over de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het doel. Het wegvallen van stabiliteit is inmiddels bij veel organisaties aan de orde van de dag. Daarom zouden managers er goed aan doen om de vijf klassieke taken van de manager op een andere manier invulling te geven. Alleen op die manier zijn de uitdagingen van vandaag de dag het hoofd te bieden.

TIP: 6 fundamentele praktische vaardigheden die elke leider zou moeten trainen

Van leiden naar leren

artificial-intelligence-management-grouve

Bron: Pexels

Zodra robots dankzij kunstmatige intelligentie (AI) in staat zijn om meer taken uit te voeren, is er geen behoefte meer aan de mensen en de manager die deze taken uitvoeren en leiden. Denk aan het afronden van een fysiek bouwproject tot het helpen van juridische professionals om facturen efficiënter te beheren. We zien het al in veel industrieën gebeuren. Werknemers worden vervangen door robots. Op dit moment is het nog vooral voor fysieke repeterende taken, maar toch dwingt het managers al om anders over te toekomst te gaan nadenken.

Bedenk eens, wat zal de impact van AI op uw sector zijn? Concreet betekent dat voor u als manager nu en in de toekomst:

  • Meer tijd besteden aan het onderzoeken van de implicaties van AI.
  • Anderen helpen hun eigen kennis uit te breiden of te verleggen.
  • Leren door experimenten uit te voeren en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.

TIP: Hoe zal kunstmatige intelligentie de strategie veranderen?

Van denken in beperkingen naar het zien van mogelijkheden

Te veel managers zijn aan het micromanagen: ze delegeren niet of laten hun beslissingen bepalen door een collega die vanuit een laag net onder de manager zijn of haar bevindingen rapporteert. Ook monitoren ze vaak voortdurend — en nodeloos — het werk van anderen in de organisatie. Dit beperkt medewerkers hun eigen denkvermogen en besluitvorming te ontwikkelen, terwijl dat nou juist nodig is om een organisatie te helpen competitief te blijven! Vandaag de dag is het voor managers belangrijk om mensen aan te moedigen om te leren over oude en nieuwe concurrenten en na te denken over de manier waarop de markt zich ontwikkelt.

Van alleen beslissingen nemen naar samenwerken

Veel managers denken dat ze slim genoeg zijn om alle beslissingen te nemen zonder de hulp van iemand anders in de organisatie. Wordt u met een nieuwe situatie geconfronteerd? Dan is het beter om een groep van meerdere leiders of managers te vormen, of gelijken vanuit de hele organisatie bij elkaar te roepen. Op die manier krijgt u sneller en beter inzicht in de problemen. Zo komt u samen uiteindelijk tot betere oplossingen. Het is goed om verschillende denkwijzen in te brengen om samen de uitdagingen het hoofd te bieden. Echt baanbrekende ideeën ontstaan vaak wanneer verschillende mensen op een speelse manier hun opvattingen met elkaar uitwisselen, hun ervaringen delen en toekomstperspectieven durven delen.

TIP: Als nederigheid zo belangrijk is, waarom zijn veel leiders dan zo arrogant?

Van repetitief naar innovatief

Over het algemeen houden managers van voorspelbaarheid. Ze willen vaststaande procedures, gebruikmaken van bestaande systemen en werken aan de hand van vertrouwde prestatierapporten. Dat werkt misschien voor een situatie of organisatie die jaar in jaar uit op dezelfde manier opereert. Het probleem hiermee is dat het managers zich alleen maar laat concentreren op wat ze al weten, op het in stand houden van de status quo. Het gaat ten koste van wat er allemaal nog meer mogelijk was. Kortom, organisaties hebben managers nodig die veel meer over innovatiemogelijkheden nadenken. En dan niet alleen als de marktomstandigheden hen daartoe dwingen.

Organisaties hebben managers nodig die veel meer over innovatiemogelijkheden nadenken. En dan niet alleen als de marktomstandigheden hen daartoe dwingen. Share on X

Idris Mootee, CEO van Idea Couture Inc., had het niet beter kunnen zeggen: “Wanneer een bedrijf uitbreidt, of wanneer een manager begint te zeggen ‘ons bedrijf doet het goed’, of wanneer een bedrijf of CEO trots op de cover van een nationaal tijdschrift staat, dan is dat hét moment om te gaan nadenken. Wanneer bedrijven onder vuur liggen en alles uit elkaar dreigt te vallen, dan is het niet moeilijk om redenen te vinden om te veranderen. Bedrijven moeten leren dat hun successen hen niet mogen afleiden van innovatie. De beste tijd om te innoveren is altijd!”

Bedrijven moeten leren dat hun successen hen niet mogen afleiden van innovatie. De beste tijd om te innoveren is altijd! Share on X

Van probleemoplosser naar uitdager

Het oplossen van problemen is nooit een vervanging voor het laten groeien van een bedrijf. Veel managers hebben als belangrijkste taak ‘het blussen van brandjes’, het oplossen van problemen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dat zou niet de enige of belangrijkste taak van de manager moeten zijn. Integendeel, de rol van manager vraagt ​​om het vinden van betere manieren om het bedrijf te besturen, door mensen uit te dagen nieuwe en betere manieren te vinden om verder te groeien. Door wat al eerder is gedaan tegen het licht te houden. Deze manier van denken en werken vereist het oefenen van reflectie, om zo te begrijpen welke uitdagingen u moet aangaan.

Van werkgever naar ondernemer

Bij veel banen voelt het voor werknemers als belangrijkste taak om de leidinggevende tevreden te stellen. Iedereen die voor ‘een baas’ werkt of heeft gewerkt, kent waarschijnlijk het gevoel. De taak van een manager moet daarom worden aangepast van een werkgever naar ondernemer. Ondernemerschap is een manier van denken, een manier die kan helpen dingen te zien die we normaal over het hoofd zouden zien. Ons dingen laten doen die we normaal gesproken zouden vermijden. Als manager denken als een ondernemer betekent simpelweg uw perceptie uit te breiden en uw actie te verhogen. Beide zijn ze belangrijk voor het vinden van nieuwe paden voor ontwikkeling. Managers die als een ondernemer denken maken een organisatie toekomstgericht, levendiger, alert, speels én open voor de innovaties die het brengt.

Conclusie

Managers moeten weer echt mensen worden. Mensen die graag leren en graag lesgeven, die hun medewerkers een vrij gevoel geven en innoveren. Managers die anderen betrekken bij het proces van nadenken over manieren en anderen uitdagen om samen een betere organisatie en betere wereld te creëren. Dit zal ervoor zorgen dat organisaties meer gaan doen dan alleen de oude manieren te updaten. Het zorgt ervoor dat u geheel nieuwe manieren vindt om nieuwe dingen in de toekomst te doen!

Managers moeten weer echt mensen worden. Mensen die graag leren en graag lesgeven, die hun medewerkers een vrij gevoel geven en innoveren. Share on X

Share This