Door: Gerard Grouve

In deze tijd van disruptie moet je als bedrijf continu innoveren en nieuwe markten, ervaringen, producten en diensten creëren om ook op de langere termijn het hoofd boven water te houden. Hoe kun je als leider innovatie te stimuleren? Alleen de slimste en beste mensen werven is niet voldoende. Uiteraard is het hebben van het beste talent duidelijk een pluspunt, maar mensen hebben de juiste cultuur nodig om echt tot bloei te komen. Uit onderzoek blijkt dat een cultuur van gelijkheid innovatie en groei stimuleert. Sterker nog, bedrijven met een cultuur van gelijkheid hebben een echte innovatiemindset.

In deze tijd van disruptie moet je als bedrijf continu innoveren en nieuwe markten, ervaringen, producten en diensten creëren om ook op de langere termijn het hoofd boven water te houden. Hoe kun je als leider innovatie te stimuleren? Share on X

Gelijkheidscultuur is een zakelijke prioriteit

Daar zijn een aantal verklaringen voor. Als mensen namelijk het gevoel hebben op hun plaats te zijn en zich gewaardeerd en betrokken voelen, dan stimuleert dat het ontstaan van nieuwe ideeën. Daarom is het opbouwen van een gelijkheidscultuur echt een zakelijke prioriteit.

6 elementen voor een innovatiemindset

Voor een echte innovatiemindset onder werknemers zijn de volgende zes elementen nodig:

 1. Een doel, afgestemd op de missie van de organisatie.
 2. Voldoende middelen.
 3. Bedrijfsbrede samenwerking met andere afdelingen.
 4. Autonomie, een mandaat voor verandering.
 5. Mogelijkheden om inspiratie op te doen buiten de organisatie.
 6. Kunnen experimenteren, waarbij falen mag.

Hoe meer het doel van de organisatie in lijn is met de overtuigingen van een medewerker, des te groter de innovatiemindset. Het geeft medewerkers een gevoel van trots om voor je organisatie te werken. Een cultuur van gelijkheid stimuleert deze mindset nog meer.

Leestip: Wat houdt je tegen echt te innoveren?

Team-reuse-grouve

Het belang van diversiteit op de werkvloer

Diversiteit is in de praktijk heel belangrijk. Mensen met verschillende achtergronden en culturen denken allemaal anders. Dat levert vaak een heel ander leiderschapsinzicht op. Kijk daarom naar manieren om voordelen uit deze verschillende inzichten te halen. 

Stel jezelf open voor de visie en mening van mensen van verschillende niveaus en pluimage. Hoe kijken zij naar een bepaalde kwestie? Je dienst of product? Je collega naast je kan er totaal anders naar kijken dan jij. Kortom, stel je open voor andere meningen. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten waar je als organisatie echt verder mee komt.

Drie pijlers voor gelijkheid in een organisatie

Ben je klaar voor een cultuur van gelijkheid waarin mensen gedijen en met innovatieve ideeën komen? Door drie principes te omarmen, wordt je organisatie innovatiever dan ooit tevoren.

Pijler 1: Toon moedig en gedurfd leiderschap

De cultuur begint aan de top. Stel daarom concrete diversiteitsdoelen en communiceer deze naar je medewerkers. Houd het leiderschapsteam verantwoordelijk en meet de voortgang. Geef werknemers de middelen die ze nodig hebben om te kunnen innoveren en de vrijheid om te falen. Er zijn vier manieren om dit te behalen:

 • Geef prioriteit aan diversiteit en gelijkheid, ook qua beloning.
 • Moedig het nemen van risico’s aan en geef de vrijheid om te experimenteren.
 • Reserveer tijd, ruimte, middelen en technologieën om innovatie te stimuleren en belonen.
 • Maak leiders verantwoordelijk.

Pijler 2: Bied een inspirerende omgeving

Binnen een gelijkwaardige werkomgeving zijn training, een grotere flexibiliteit, betrokkenheid en een goede werk-privébalans de krachtigste factoren voor het ontwikkelen van een innovatiemindset. Inspireer je medewerkers met een gemeenschappelijk doel en geef hen de autonomie die helpt hun individuele potentieel te gebruiken.

Vier kenmerken van een inspirerende werkomgeving:

 • Een duidelijk gemeenschappelijk doel met werkzaamheden die daarop aansluiten.
 • Het promoten van flexibel werken voor een goed evenwicht tussen werk en privé.
 • Boeiende en flexibele trainingsprogramma’s voor medewerkers.
 • Mensen die zichzelf kunnen zijn.

Zorg vooral ook dat mensen zich allemaal betrokken en gelijkwaardig voelen. Is dat het geval? Dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Vaak ontstaat ook echt het betrokken en dienend leiderschap. Medewerkers met meer vrijheid stimuleer je op die manier uit zichzelf met nieuwe ideeën te komen. Kijk waar mensen in hun kracht zitten. Betrek medewerkers veel meer bij de organisatie.

Leestip: Zo word je een geliefde en invloedrijke leider

Pijler 3: Zorg voor bedrijfsbrede actie

Toekomstgericht beleid is belangrijk, maar het moet wel voor iedereen gelijk toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat niemand zich buitengesloten of alleen voelt. Inspireer mensen door hen zowel binnen als buiten de organisatie rond te laten kijken. Zo groeit hun toewijding om de kernwaarden van het bedrijf na te leven en met elkaar samen te werken. Vier manieren om dit bereiken, zijn:

 1. Stuur een luid en breed signaal voor gelijkheid en diversiteit op de werkvloer.
 2. Train mensen en laat hen vrij, zich tussen verschillende teams of afdelingen te bewegen.
 3. Gebruik de kracht van netwerken en moedig samenwerking aan.
 4. Kijk ook naar buiten. Moedig mensen aan om zich te ontwikkelen en externe netwerken en partnerschappen aan te boren. Sta open voor nieuwe ideeën van anderen.

Leestip: Uw personeelsbestand staat open voor verandering, veel meer dan u denkt

collega's-feedback-grouve

Veel culturele diversiteit, maar wel gelijk

Als je jezelf omringt met mensen die op jou lijken, lopen zoals jij, praten zoals jij, naar dezelfde scholen gingen als jij en dezelfde ervaringen hebben, zul je dezelfde blinde vlekken hebben als zij. Je mist dezelfde trends, ziet dezelfde beren op de weg en mist kansen. Zie gelijkheid dus niet als een groep mensen met dezelfde culturele achtergrond, maar zorg voor een groep mannen en vrouwen met diverse achtergronden in een omgeving van gelijke behandeling.

Conclusie

Diversiteit op de werkvloer zorgt voor een cultuur waarin innovatieve ideeën tot leven komen. Kies voor medewerkers die verschillen in leeftijd, geslacht, vaardigheden, etniciteit, religie en seksuele voorkeur. Zorg er wel voor dat iedereen gelijk behandeld wordt en dezelfde bedrijfsdoelen nastreeft. In een cultuur van gelijkheid worden mensen echt gewaardeerd om hun verschillen en voelen ze zich vrij om te zijn wie ze zijn.

Is de cultuur in je organisatie divers maar wel gelijk? Heerst er een cultuur waarin mensen gedijen en nieuwe innovatieve ideeën worden bedacht? Richt je op de drie pijlers van een cultuur van gelijkheid om een bedrijfsbrede innovatiemindset te creëren. Dat doe je door moedig en gedurfd leiderschap te bevorderen, een inspirerende werkomgeving te bieden en bedrijfsbrede acties door te voeren.

Diversiteit op de werkvloer zorgt voor een cultuur waarin innovatieve ideeën tot leven komen. Kies voor medewerkers die verschillen in leeftijd, geslacht, vaardigheden, etniciteit, religie en seksuele voorkeur. Share on X

 

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This