Door: Gerard Grouve

Sinds de coronacrisis is het belang van digitale transformatie voor organisaties groter dan ooit. In de eerste plaats wellicht om thuiswerkende medewerkers te faciliteren, maar ook voor de lange termijn ontkomt u er niet aan. Een verregaande digitale transformatie helpt u namelijk uw bedrijfsprocessen te veranderen en optimaliseren voor de toekomst, oftewel een ‘future fit’-organisatie te worden.

Bent u bezig met een digitale transformatie? Deze 10 struikelblokken staan een succesvolle transformatie in de weg. Herken ze tijdig en bereik uw doel. Klik om te Tweeten

Inmiddels geeft bijna de helft van CEO’s en CIO’s aan dat hun organisatie bezig is met, of in ieder geval concrete plannen heeft voor een verregaande digitale transformatie. Tegelijkertijd lopen zij daarbij tegen problemen aan, zoals een belemmerende bestaande bedrijfscultuur, andere prioriteiten, weerstand tegen verandering en tekorten aan talent om de digitale transformatie tot een succes te maken.

Om u te behoeden voor mislukkingen, geef ik u 10 redenen die een succesvolle transformatie in de weg kunnen staan. Herkent en tackelt u ze tijdig? Dan staat bijna niets een succesvolle transformatie in de weg.

Reden #1: Cultuurschok

Bijna 40 procent van de organisaties geeft aan dat hun organisatiestructuur en -cultuur niet zijn afgestemd op het ondersteunen van een ingrijpende digitale transformatie. Voor veel organisaties kan de cultuurverandering die nodig is voor transformatie zelfs onoverkomelijk blijken.

Men weet binnen de bestaande cultuur niet goed hoe het potentieel van technologie te benutten. Zorg voor een gemeenschappelijke visie en neem het hele ecosysteem in ogenschouw.

Leestip: 10 manieren om uw bedrijfscultuur te verbeteren en productiviteit te verhogen

Reden #2: Geen ondersteuning vanuit de top

Transformatie begint bij de top, althans in theorie. Toch ontbreekt het vaak aan een duidelijke transformatiestrategie. De CEO is hieraan vaak de schuldige en daarmee een belangrijke barrière voor een digitale transformatie.

Digitale transformatie vereist de steun en inzet van de CEO, door het in de strategie in te bedden en onderdeel te maken van de hele organisatie. Ontbreekt die steun of strategie? Dan is het lastig om een succesvolle digitale transformatie te realiseren.

Transformatie begint bij de top, althans in theorie. Toch ontbreekt het vaak aan een duidelijke transformatiestrategie. De CEO is hieraan vaak de schuldige en daarmee een belangrijke barrière voor een digitale transformatie. Klik om te Tweeten

Reden #3: Het probleem met silo’s

Te veel concurrerende prioriteiten vormen vaak een behoorlijke belemmering voor een digitale transformatie. Het is van cruciaal belang om zakelijke doelen op elkaar af te stemmen en hierover consensus te bereiken.

Afstemmingsproblemen komen vaak voort uit het bestaan van silo’s, waardoor verschillende afdelingen niet goed met elkaar communiceren. Doorbreek deze organisatorische silo’s en transformeer alle bedrijfsprocessen, voordat u de digitale transformatie start.

Reden #4: Moeite met ‘wat en hoe’

De meeste organisaties blijven wachten met digitaal transformeren, totdat de financiële cijfers of vooruitstrevende concurrenten de druk laten toenemen. Op zo’n moment worstelen leiders om erachter te komen wat ze precies moeten veranderen en hoe ze dat dan moeten aanpakken.

Deze besluiteloosheid kan leiden tot traagheid, of erger nog, tot verkeerde beslissingen. Een groot struikelblok voor transformaties is het niet begrijpen van de benodigde technologie en het talent om er optimaal mee om te gaan. Een CIO kan hierbij helpen.

Reden #5: Te lang afwachten

Besluiteloosheid over het ‘wat en hoe’ is minstens zo’n belangrijke reden die de digitale transformatie bij bedrijven in moeilijkheden brengt, vooral omdat ze de transformatie vertragen.

Kortom, wacht niet te lang totdat er weer iets beters, goedkopers of nieuwers op de markt komt. De kans is namelijk groot dat de digitale transformatie er dan helemaal niet komt.

8 skills voor succesvolle migratie naar cloud

Reden #6: De technologieval

Technologie is een cruciaal onderdeel en aanjager van digitale transformatie. Sommige CIO’s of CEO’s worden daarbij verliefd op hun eigen favoriete tool, zoals de cloud, de blockchain of kunstmatige intelligentie. Zij stellen deze persoonlijke voorkeur centraal en richten zich daardoor minder op het daadwerkelijke belang voor de klant of organisatie, die misschien beter af is met een andere tool.

Let dus op: niet alle tools voegen waarde toe. Laat u niet leiden door uw eigen voorkeuren, maar stel uzelf de vragen: “Helpt de tool om aan de eisen van de klant te voldoen?”, “Maakt de tool nieuwe digitale bedrijfsmodellen mogelijk?”

Leestip: 8 onmisbare skills voor een succesvolle migratie naar de cloud

Reden #7: Alles in één keer willen doen

Organisaties die een basis vinden in een strategie en bereid zijn om te veranderen, hebben de neiging om digitale transformatie veel te snel en alles in één keer te willen doen. Vaak resulteert dit in te veel verwachtingen en te veel mogelijke uitkomsten.

Zeker wanneer de bedrijfscultuur niet goed is afgestemd op de veranderingen, valt de strategie in duigen. Het gaat er vaak juist om het hele bedrijfsproces via een reeks kleinere veranderingen digitaal te transformeren.

Leestip: Digitale transformatie? Met deze 11 vaardigheden krijgt u het voor elkaar!

Reden #8: Gebrek aan snelheid

Een grote meerderheid van organisaties die bezig zijn met digitaal transformeren, geven aan dit niet binnen een jaar te kunnen doen. De meeste bedrijven hebben zelfs twee tot drie jaar nodig om alleen maar de helft van hun ambities op dat vlak te realiseren.

Nu is een te snelle digitale transformatie ook niet wenselijk, maar laat het tempo van de digitale transformatie niet verslappen, omdat daarmee de aandacht en prioriteit ook verslapt. Bovendien vergroot een te trage transformatie de kloof tussen bedrijven die al een stuk verder zijn en hierdoor een concurrentievoordeel opbouwen.

Reden #9: Gebrek aan talent

Digitale transformaties vereisen doorgaans nieuw talent, zoals software engineers die zijn opgeleid in de nieuwste programmeertalen en medewerkers die weten wat klanten willen. Bedrijven betalen veel geld voor user interface-experts, datawetenschappers en AI-professionals, als ze die tenminste kunnen vinden.

Leestip: Talent herkennen en benutten

Negen van de tien organisaties zijn van mening dat ze op zijn minst een aantal nieuwe soorten talent nodig hebben. 40 procent van de bedrijven denkt dat uitgebreide veranderingen nodig zijn voor een succesvolle digitale transformatie. De vraag naar gespecialiseerd talent is echter groter dan het aanbod.

Ga daarom tijdig op zoek naar het benodigde talent en schroom niet om potentiële kandidaten bij andere bedrijven te benaderen.

Reden #10: Gebrek aan continuïteit

Een CEO of CIO die een organisatie tijdens een proces van digitale transformatie binnenkomt, heeft doorgaans de neiging om inspanningen op dat gebied terug te draaien. Senior-level leiders willen geen transformatie erven, ze willen het liefst helemaal opnieuw beginnen om hun stempel op de digitale transformatie te drukken.

Een groot verloop onder werknemers en managers heeft een vergelijkbaar effect. Een gebrek aan continuïteit binnen het management en werknemers verkleint de kans op een succesvolle uitvoering van digitale transformatiestrategieën.

Conclusie

De weg naar een succesvolle digitale transformatie zit vol struikelblokken die strategische veranderingen in de weg staan. Wanneer u vooraf op de hoogte bent van deze struikelblokken, vergroot u de kans op een succesvolle digitale transformatie.

Zorg voor een gemeenschappelijke visie en weet hoe het potentieel van technologie te benutten. Geef de digitale transformatie voldoende prioriteit en neem nieuw talent aan om uw strategische doelen te bereiken. Doe niet alles in één keer, maar zet voortdurend kleine stappen om uw einddoel te bereiken. Zorg er wel voor dat u de snelheid erin houdt, om de afstand tot uw concurrenten te verkleinen, of juist uw voorsprong te vergroten.

Kunt u hulp gebruiken bij het succesvol digitaal transformeren van uw organisatie? Ik help u hier graag bij. Neem vrijblijvend contact op.

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This