Door: Gerard Grouve

De coronacrisis raakt iedereen. Het is een epidemie die wereldwijd honderdduizenden doden, ongekende werkloosheid en een economische teruggang heeft veroorzaakt. In deze tijden van stress en crisis vragen veel mensen zich af wat de coronacrisis hen oplevert. ‘Niets’, is het voor de hand liggende antwoord. Toch is het goed om te weten dat er een tijd komt waarin we in staat zullen zijn om terug te kijken op deze bijzondere periode. En dat betekent niet alleen maar negatieve gevolgen, maar zeker ook een aantal positieve.

Negatieve ervaringen kunnen namelijk juist positieve verandering brengen. Denk aan meer persoonlijke kracht, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden of vaardigheden, verbeterde relaties en misschien wel een grotere waardering voor het leven. Dergelijke existentiële veranderingen zie je regelmatig bij mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals een oorlog, ernstige ziekte of zware verwonding. De nasleep van de coronacrisis zal op veel leiders en anderen een vergelijkbaar effect hebben. Ik noem het ‘posttraumatische groei’.

Negatieve ervaringen kunnen namelijk juist positieve verandering brengen. Denk aan meer persoonlijke kracht, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden of vaardigheden, verbeterde relaties en misschien wel een grotere waardering voor het leven. Share on X

Hoewel deze groei vaak op een natuurlijke manier plaatsvindt, kun je ook zelf een aantal stappen zetten om sterker uit een crisis te komen. Ik zet alle vijf elementen van posttraumatische groei voor je op een rij.

De coronacrisis raakt iedereen. Als je ervoor openstaat, heeft de crisis niet alleen maar negatieve gevolgen, maar zeker ook positieve. Zo kom je er sterker uit. Share on X

Element #1: Educatie

Om van trauma naar groei te gaan, moet je eerst begrijpen dat je basisovertuigingen zijn veranderd door wat er is gebeurd. Voor de coronacrisis dacht je misschien dat we in 2020 wel veilig zouden zijn voor grote epidemieën, zoals deze vroeger wereldwijd voor vele doden zorgden. Dat slechte dingen niet in Nederland, maar vooral in het verre buitenland gebeuren.

Niets blijkt nu echter minder waar. Dit vereist een verandering van je basisovertuigingen. Veel mensen worstelen met vragen zoals ‘Waarom is dit gebeurd?’, ‘Wie heeft de leiding?’, ‘Wat zou ik nu moeten doen?’. Je bent min of meer gedwongen om opnieuw uit te vinden wie je eigenlijk bent, in wat voor wereld je leeft en welk toekomstbeeld je hebt.

Je moet leren omgaan met de nieuwe situatie en nadenken over hoe je het gaat aanpakken. Misschien moet je wel een aantal medewerkers ontslaan en krijg je daardoor meer taken op je bord. Toch zou het zomaar kunnen dat je hierdoor wel ontdekt hoe je een stuk efficiënter kan werken en oude procedures verbetert.

Element #2: Emoties reguleren

emoties-reguleren-crisis-blog grouve

Bron: Unsplash

Maakt de coronacrisis je angstig, boos of krijg je een schuldgevoel? Het is belangrijk om je gedachten die naar die emoties leiden te veranderen. Een positieve mindset helpt enorm. Focus je niet langer op verliezen, onzekerheden en worst-case scenario’s, maar richt je op eerdere successen en bedenk wat je kan doen om de situatie om te draaien. Sommige mensen hebben veel baat bij mediteren of ademhalingsoefeningen om hun emoties te leren reguleren. Praat met anderen over je gevoelens, dat helpt je minder geïsoleerd te voelen en geeft je het gevoel samen sterk te staan. Kortom, probeer je emoties in ieder geval te beheersen. Je kunt meegaan in het negatieve, maar ook je emoties onder controle proberen te krijgen en te kijken wat je wél kunt doen.

Element #3: Praten

Praten op zich is een goede manier om sterker uit een crisis te komen. Praat over wat er allemaal is gebeurd en waarschijnlijk nog zal gaan gebeuren. Wat zijn de gevolgen op de korte en lange termijn? Wees open over je gevoelens en hoe je persoonlijk omgaat met deze onzekerheid. Hoe meer je erover praat, hoe meer je een visie krijgt van anderen. Daar kom je vaak verder mee, het zorgt voor nieuwe inzichten. Luister ook naar anderen. Welke oplossingen kun je met elkaar bedenken? Weet dat je er niet alleen voor staat.

Element #4: Reflecteren

Reflecteer op wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Vraag jezelf af hoe de crisis je prioriteiten heeft veranderd, maar ook welke nieuwe kansen je misschien hebt ontdekt. Hoe kun je de volgende stap maken? En hoe pas je jouw normen en waarden daarin toe? Welke nieuwe mogelijkheden en kansen heb je ontdekt en wat heb je ermee gedaan?

Mijn ervaring is dat je normaal gesproken sterker uit een crisis komt, mits je daarvoor openstaat. Heb je het gevoel dat door de coronacrisis alles lijkt in te storten? Blijf om je heen kijken en zie de kansen en mogelijkheden die er liggen. Wat mij vaak helpt, is de gedachte dat er op de wereld altijd iemand is die hetzelfde meemaakt of heeft meegemaakt. Probeer te achterhalen hoe zij hun problemen hebben opgelost. Kies een rolmodel voor jezelf. Tegen wie kijk je op? Wie zou je willen volgen? Wat doet die persoon voor succes? Neem zijn of haar gewoonten zoveel mogelijk over.

Reflecteer op wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Vraag jezelf af hoe de crisis je prioriteiten heeft veranderd, maar ook welke nieuwe kansen je misschien hebt ontdekt. Hoe kun je de volgende stap maken? Share on X

Element #5: Geef

Het helpt wanneer je na een crisis of trauma op zoek gaat naar betekenisvol werk, waarmee je anderen helpt. Als je iets betekenisvols voor een ander doet, dan geeft dat een goed gevoel. Het is mooi wanneer je iemand kan helpen, ongeacht welke vorm. Je komt er altijd beter uit. Als jij goed doet voor mensen, dan komt dat vanzelf een keer terug, is mijn ervaring. Ook tijdens een crisis kan een focus op het helpen van anderen je veel goeds brengen. Al gaat het om het fabriceren van mondkapjes, het produceren van content of het trainen van medewerkers. Het kan allemaal leiden tot groei, zowel zakelijk als persoonlijk. Het gaat erom dat je in tijden van crisis bij de pakken neer kunt gaan zitten, maar ook juist openstaan voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarin ontdek je misschien wel nieuwe en betere manieren om te leven en te werken.

Conclusie

Wanneer je deze vijf elementen van posttraumatische groei goed toepast, kan dit je zelfs in tijden van crisis en daarna veel opleveren. Veel mensen ervaren meer persoonlijke kracht, zien nieuwe mogelijkheden, hebben betere relaties met anderen en meer waardering voor het leven. Laat oude overtuigingen los, sta open voor verandering, praat met en luister naar anderen. Zoek rolmodellen die zich eerder door een crisis hebben moeten slaan en volg hun voorbeeld. Besef dat je er niet alleen voor staat. Samen kom je dan uiteindelijk sterker dan ooit uit de crisis, zelfs als je situatie op dit moment misschien uitzichtloos lijkt.

Laat oude overtuigingen los, sta open voor verandering, praat met en luister naar anderen. Zoek rolmodellen die zich eerder door een crisis hebben moeten slaan en volg hun voorbeeld. Share on X

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This