Het nut van een strategie is dat deze naar een doel toewerkt. Sommigen bedrijven focussen echter zo sterk op de uitvoering van hun strategie, dat ze hun doel uit het oog verliezen. Alle energie gaat naar het handhaven en uitvoeren van de strategie. Er zijn strategische plannen opgesteld en lijnen worden uitgezet. Maar wat is het nut hiervan als het doel niet wordt behaald? En, is het doel nog wel relevant in een sterk veranderende markt? Voorkom dat u de focus op uw doel verliest, maar geef ook voldoende aandacht aan uw strategie.

Succesvolle bedrijven zijn in staat om een goede balans te vinden tussen strategie en doel. Maar, hoe doen ze dat en wat kunt u daarvan leren?

Case: Nokia versus iPhone

Nokia-connecting-people-Grouve

Bron: Seeking Alpha

Voordat Apple in 2007 de iPhone introduceerde, domineerde Nokia de telecommarkt. De belofte van Nokia was ‘connecting people’. De hele strategie van Nokia werd opgehangen aan deze populaire belofte. Het ene na het andere mobiele device verscheen op de markt. Alleen al in 2006 bracht Nokia 39 nieuwe modellen op de markt. Allemaal met de focus op de strategie ‘connecting people’. Die focus was zo sterk, dat Nokia op gegeven moment het doel van de strategie uit het oog begon te verliezen. Op dat moment stapte Steve Jobs met de iPhone in het gat dat Nokia liet vallen. De belofte van Apple met de eerste iPhone was een product dat veel slimmer was dan welk mobiel apparaat dan ook en supersimpel in gebruik. En dat was precies waar de wereld op zat te wachten. Het doel van Apple sloot naadloos aan bij de behoefte van de markt. Daar waar Nokia alleen maar focuste op de strategie van ‘connecting people’, voldeed Apple aan de wensen en verwachtingen van de doelgroep.

Nokia is niet het enige bedrijf dat in de valkuil is gestapt van alleen maar focussen op de strategie. Het is een veelvoorkomend probleem dat bedrijven hun doel uit het oog verliezen omdat ze te sterk op de strategie focussen. Ze slaan daardoor de plank mis, omdat het product of de dienst niet meer aansluit op de behoefte van de doelgroep en niet meer aansluit op de huidige markt. Hoe kun je dit voorkomen? Wat is de ideale balans tussen doel en strategie en hoe creëert u die?

TIP: De juiste strategie kiezen en uitvoeren doe je zo

Doel en strategie

Om uw doel als bedrijf te waarborgen, is het van belang om uw doel voorop te stellen. Daarna komt de strategie. Een strategie dient altijd een doel. Nooit andersom. Een doel kan geen strategie dienen. Strategieën zijn tijdgebonden en gericht op specifieke resultaten. Een doel daarentegen, is wat u duurzaam relevant maakt voor de wereld. Strategie is slechts een van de vele belangrijke middelen om uw doel te operationaliseren. De intrinsieke menselijke verbinding met uw doel is nog belangrijker.

Om uw doel als bedrijf te waarborgen, is het van belang om uw doel voorop te stellen. Daarna komt de strategie. Share on X

Makkelijker gezegd dan gedaan

doelen stellen-grouve

Stel doelen voorop. Bron: Pixabay

Dat klinkt logisch, maar toch blinken maar weinig bedrijven uit in het operationaliseren van hun doel. Een bedrijf dat zijn doel volledig operationaliseert, zou in wezen feilloos zijn afgestemd op zijn omgeving en is voortdurend op zoek naar kansen en mogelijkheden, die vervolgens in de strategie worden geïntegreerd en meewerken aan het behalen van het gewenste resultaat. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom enkele tips voor het succesvol operationaliseren van uw doel.

TIP: “Waarom mislukt de uitvoering van mijn strategie?”

Tip 1. Ken uw doel

Een voor de hand liggende eerste tip, maar toch het benoemen waard. Het is immers de basis om uw doel te kunnen operationaliseren: uw doel kennen. Pas wanneer u uw doel goed kent met een duidelijk geformuleerde doelstelling, is het mogelijk om uw doel te operationaliseren, met een strategie die strategisch naar het doel toewerkt. Een goed doel is ambitieus, maar ook realistisch en SMART. Niet alleen uzelf, de directieleden en het management dienen het bedrijfsdoel te kennen, uw doel moet organisatiebreed worden gedragen en omarmd.

Tip 2. Streef naar de gulden middenweg

Bij het operationaliseren van uw doel moeten uw werknemers keuzes maken. Streef daarbij naar de gulden middenweg. Zolang de keuze die wordt gemaakt bijdraagt aan het behalen van het doel, is het een goede keuze. Bij het operationaliseren van uw doel ligt de nadruk vaker op ‘en’ dan op ‘of’. Het is niet het een of het ander. U wilt vaak beiden, zoals het opbouwen van activa én verbeterde dividenden; prestaties op lange termijn én cash op korte termijn; empathie én autoriteit. En iemand die alles wilt, moet nu eenmaal water bij de wijn doen.

Tip 3. Ontwikkel bedrijfseffectiviteit

Bedrijfseffectiviteit is het vermogen om samen te werken bij het nastreven van een gemeenschappelijk doel. Dit moet actief worden gevoed door de leidinggevenden binnen de organisatie, die hun werknemers instrueren, maar ook vrijlaten om zelf invulling te geven aan het operationaliseren van het doel. Kortom, motiveer uw werknemers van binnenuit om bij te dragen aan het operationaliseren van uw doel.

Tip 4. Hanteer actief leiderschap

Een essentieel onderdeel van het succesvol operationaliseren van uw doel, is actief leiderschap. Sterk persoonlijk leiderschap is onmisbaar om uw doel te operationaliseren. Als leidinggevende bent u immers de hoofdarchitect van het masterplan om het doel te bereiken.

TIP: Waarom kersverse leidinggevenden de fout in gaan

Ontwikkel uw leiderschapskwaliteiten

leiderschapskwaliteiten-grouve

Bron: Pixabay

Om een betere leider te worden en uw organisatie beter leiding te geven om uw organisatiedoelstellingen te behalen, is het belangrijk om actief te werken aan uw leiderschapskwaliteiten. Wij bieden persoonlijke begeleiding in het ontwikkelen van uw leiderschapskwaliteiten, waarbij we kijken naar uw persoonlijke capaciteiten en de vaardigheden die uw rol in de organisatie vereisen.

Share This