Door: Gerard Grouve

Heeft u enig idee waardoor strategieën doorgaans falen? Wellicht doordat ze in de kern geen echte strategie zijn, of de organisatie niet goed functioneert. Toch is er minstens nog een belangrijke oorzaak aan te wijzen: de persoonlijkheid van de leider zelf.

De persoonlijkheid van een leider heeft een groot effect op de cultuur en strategie van een organisatie. Wat doet u als die persoonlijkheid gebreken heeft? Share on X

Sommige persoonlijkheidskenmerken, of zelfs -gebreken hebben namelijk een onevenredig negatieve impact op de kwaliteit en uitvoering van strategische keuzes. Juist wanneer een leider zijn beste beentje voor moet zetten en de organisatie het maximale van zijn of haar capaciteit vraagt, gaat het regelmatig mis.

Ik zet vier persoonlijkheidskenmerken met een negatieve impact op de strategie voor u op een rij. Herkent u ze bij zichzelf, uw manager of CEO? Geen nood. Voor elk type persoonlijkheid geef ik u direct een aantal suggesties voor verbetering.

Persoonlijkheid #1: De overmoedige leider

Een zeer zelfverzekerde, maar overmoedige leider belooft te veel en ontwikkelt tegelijkertijd onrealistische strategieën. Dit creëert onnodige druk en angst bij de medewerkers die belast zijn met het uitvoeren van deze strategieën.

De overmoedige leider is zich doorgaans bovendien niet voldoende bewust van de mogelijke impact van disruptors in de markt en luistert niet of minder naar alternatieve opvattingen. Hij of zij weet het zelf namelijk allemaal het beste. Tegen de tijd dat dit type leider beseft wat er gebeurt, is het helaas vaak al te laat om te reageren. Enkele manieren om overmoed te verminderen:

Sta open voor debat en afwijkende meningen

Vraag expliciet om verschillende zienswijzen wanneer u een strategisch gesprek ingaat. Zeg dat het oké is om het met elkaar oneens te zijn. Stel een team samen met mensen van verschillende achtergronden, expertises en stijlen om uw ideeën te pitchen.

Verzamel mensen met de moed om u uit te dagen

Pas op dat u zich niet laat verleiden om alleen met jaknikkers te werken. Zoek juist mensen met vertrouwen in hun capaciteiten, die goed in hun vel zitten en moedig ze aan hun mening te geven als ze het niet met u eens zijn. Zeg altijd dat u hun mening hoort en respecteert.

Onderzoek externe ontwikkelingen

Investeer tijd om de markt te onderzoeken. Waar zitten zwakke punten? Hoe verandert het gedrag van consumenten? Wat is de status van technologische innovaties? Observeer bewegingen van concurrenten en praat met hen om hun belangen volledig te begrijpen.

10 principes van strategisch leiderschap

Persoonlijkheid #2: De impulsieve leider

Dit type leider laat zich snel helemaal overweldigen en prikkelen door een innovatie of de nieuwste rage. Ze snakken naar de adrenaline van het pionieren met wat nog niet eerder is gedaan. Helaas putten ze hun organisatie in dit proces vaak uit.

Ze zetten te veel middelen in en doen grote beloftes naar medewerkers, klanten en aandeelhouders. Iedereen wordt meegetrokken in het enthousiasme, dat helaas snel verdwijnt zodra de impulsieve leider het volgende nieuwe idee ontdekt. Enkele manieren om impulsiviteit in beslissingen te verminderen:

Test ideeën voor u ze uitvoert

Wanneer u een strategische beslissing moet nemen, dwing uzelf dan een pauze in te lassen. Zorg voor een goed debat en laat anderen met feiten en data komen. Sta open voor andere zienswijzen. Deze helpen u uw ideeën te testen voordat u ze daadwerkelijk uitvoert. Test uw opvattingen in het openbaar en bouw gaandeweg vertrouwen op.

Leestip: Staar u niet blind op uw eigen expertise

Analyseer de risico’s van uw idee

Wat zijn de risico’s die aan uw ideeën verbonden zijn? Investeer tijd om de ware omvang van de benodigde middelen en capaciteiten te identificeren die voor uw idee nodig zijn. Luister wat beter naar de pessimisten in uw organisatie, om zo de risico’s beter te begrijpen.

Kom tot de kern

Toegegeven, de kick van een nieuw idee werkt soms bijna verslavend. Wat is uw diepere behoefte? Bent u vooral verslaafd aan die rush, waarna u na de kater weer een nieuwe kick nodig heeft? Of is uw nieuwe idee echt van strategisch belang voor de toekomst van de organisatie?

Persoonlijkheid #3: De streng controlerende leider

Sommige leiders creëren een sterk gecontroleerde omgeving. Alles en iedereen werkt op een voorgeschreven manier. Nieuwe of niet-traditionele opvattingen komen er maar moeilijk doorheen. In deze situatie voelen medewerkers met andere opvattingen of nieuwe ideeën zich niet gehoord.

Sterker nog, ze vermijden de veeleisende kritiek van hun leider liever helemaal en trekken zich van het naar voren komen met creatieve ideeën. De organisatie is angstig om iets nieuws te proberen, waardoor veel verandering langzamer gaat, of zelfs helemaal niet mogelijk is. U kunt uw neiging tot te veel controle verminderen door:

Verhoog de transparantie

Deel meer informatie en inzichten over de prestaties van de onderneming. Dit wekt vertrouwen en geeft anderen ruimte om met ideeën te komen. Het vermindert gevoelens van onzekerheid en angst.

Test ideeën eerst met vertrouwde collega’s

Leer uw gedachten te bespreken met de mensen die u respecteert. Sta na verloop van tijd ook anderen in deze groep mensen toe, omdat deze dialoog de kwaliteit van ideeën verbetert. Anderen voelen zich dan ook meer gehoord.

Leestip: Test uw veronderstellingen voor een optimale strategie

Onderzoek uw afkeer van nieuwsgierigheid

Neem de tijd om na te denken over perioden in uw carrière en leven die uw controlerende gedrag mogelijk verklaren. Spiegelt u wellicht de leiderschapsstijl van uw eerdere leider? Bent u eerder afgewezen toen u met een nieuw idee kwam? Vraag uzelf af in hoeverre deze ervaringen u belemmeren om goed te presteren.

Persoonlijkheid #4: De onzekere leider

Hoewel iedere leider vroeg of laat met twijfel te maken krijgt, leven echt onzekere leiders met een verlammend gevoel van twijfel aan zichzelf. Ze maken zich zorgen over wat anderen van hen denken en denken tekort te schieten. Desondanks weten veel onzekere leiders hun onzekerheid goed te maskeren, maar worstelen zij met diepere angsten voor mislukking en afwijzing.

Leestip: Leiders, u hoeft geen superheld te zijn! In 3 stappen naar menselijk leiderschap

Deze leiders hebben een bijzonder schadelijk effect op de strategie. Ze nemen weinig risico en verwijzen vaak naar mislukkingen in het verleden, ongeacht hoelang geleden dat was of hoeveel ze sindsdien leerden.

Heeft u last van een angstig gevoel van twijfel aan uzelf? Hier zijn hier enkele manieren om de impact op de strategie verminderen:

Kom tot de kern van uw angsten

Erken dat allesoverheersende onzekerheid een teken is van diepere onopgeloste problemen. Met de hulp van een coach of therapeut komt u tot de kern van uw angsten.

Voer worst-case en best-case scenario’s uit

Pieker niet langer over mogelijke catastrofes. Gebruik betrouwbare gegevens om realistische scenario’s te schetsen. Dat geeft inzicht in de vele mogelijke resultaten van een nieuwe strategie.

Focus meer op kansen

Focus niet langer vooral op wat er allemaal mis zou kunnen gaan, of hoe anderen uw in een negatief licht zouden kunnen zien. Dwing uzelf naar de voordelen van kansen te kijken. Wat is de best mogelijke uitkomst? Hoe kan dit u juist in een positief licht stellen?

Herbeleef successen uit het verleden

De beste manier om onzekerheid te bestrijden, is eerlijk naar uw eerdere successen te kijken. Waar maakten u soortgelijke keuzes die goed uitpakten? Welke lessen uit die ervaring kunnen nu van toepassing zijn? Nodig eens een vertrouwde derde uit om u een nuchtere kijk op uw verleden te geven.

Leestip: 11 tips voor meer energie en positiviteit

6 fundamentele praktische vaardigheden die elke leider zou moeten trainen

Conclusie

Als leider heeft u ongetwijfeld enkele onvolkomenheden in uw persoonlijkheid. Het maakt u menselijk en zorgt voor verbinding met degenen die u leidt. Als die onvolkomenheden echter te ver reiken, hebben ze het potentieel bijzonder destructief zijn voor de strategische uitvoering van de missie en visie van uw organisatie.

Herkent u een of meerdere persoonskenmerken in dit artikel? Ik help u graag een betere leider te worden en pak de oorzaak bij de bron aan. Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This